Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Socialinis ugdymas
(mokymasis bendradarbiaujant)

MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT. SOCIALINIO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Skaitmeninės mokymo(si) priemonės padeda ne tik individualiai mokytis, bet ir bendrauti, bendradarbiauti, mokytis grupėje. Socialinio ugdymo dalykų (geografijos, istorijos, etikos ir tikybos) pamokose skiriamos grupinės užduotys padeda mokiniams įsigilinti į mokomąją medžiagą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti didesnėje ar mažesnėje grupėje, siekiant bendro rezultato. Kokios mokymosi bendradarbiaujant galimybės yra socialinio ugdymo dalykų pamokose? Mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su LearnLab skaitmenine platforma.

LearnLab platforma gali padėti mokytojams taikyti mokymosi bendradarbiaujant strategiją

Mokytojų nuomone:

  • mokiniai, atlikdami bendrą darbą, gali jį koreguoti. Tai skatina mokinius būti aktyvius ir siekti bendro rezultato, net jei turima patirtis, požiūris ir kiti veiksniai skiriasi;
  • platforma suteikia galimybę laisvai dirbti grupėse, taip dirbdami mokiniai dažniau patiria sėkmę, kartu siekia tikslo;
  • suteikia galimybę, siekiant bendro tikslo, išnaudoti paskirų mokinių stipriąsias savybes;
  • didžiausias šios platformos privalumas – darbas grupėje ar poroje, kurį gali atlikti mokiniai, ne tik dirbdami su skirtingais įrenginiais, bet ir nebūdami klasėje. Tai leidžia atlikti darbą bendradarbiaujant už mokyklos ribų;
  • Colab įrankis – „čia ir daba“: galimybė iš karto pastebėti klaidas, kartu ieškoti sprendimo būdų, kaip jas ištaisyti;
  • mokiniai turi skirtingus gebėjimus, tad darbas grupėje ar poroje padeda atsiskleisti kiekvieno mokinio geriausioms savybėms;
  • tačiau mokinių gebėjimai skirtingi, bet darbas atliekamas vienas, tad ne visada galima tiksliai įvertinti kiekvieno mokinio indėlį.

Bendradarbiavimo užduotys LearnLab platformoje

Mokymasis bendradarbiaujant LearnLab platformoje gali prisidėti prie įtraukiančio, giluminio ir personalizuoto mokymo(si)

Mokytojų nuomone:

  • mokiniai, dirbdami grupėje ar poroje, dalijasi išmintimi ir patyrimu, nesivaržo ir nerungtyniauja, supranta visiems siekiamo bendro tikslo prasmę;
  • mokydamiesi tokioje grupėje, vaikai stebi įvairiausių minčių ir veiksmų spektrą, dėl to prasiplečia jų požiūris, patyrimas; gali taisyti vienas kito klaidas, įsivertinti be mokytojo pagalbos;
  • mokiniai, dirbdami bendrai (grupėje, poroje), labiau įsitraukia, aktyviai dalyvauja pamokoje, (ne pasyviai laukia mokytojo pateiktų atsakymų), patys ieško sprendimo būdų, gali parengti užduotis klasės draugams, savo žinias palyginti su draugų žiniomis.

Bendradarbiavimo pavyzdys galėtų būti šeštosios klasės geografijos pamoka, kurios metu, naudodama Colab įrankį, mokytoja mokiniams skyrė užduotį. Užduoties tikslas – bendradarbiaujant susieti sąvoką su paveikslu. Pamokos pabaigoje mokinių refleksijoje buvo pateiktas atsakymas, kad patiko dirbti su bendraklasiais grupėje.

Bendradarbiavimo užduotis naudojant Colab įrankį (6 kl. geografijos pamokoje)

Socialinio ugdymo dalykų pamokose mokymosi bendradarbiaujant strategija yra ypač aktuali, nes ji padeda mokiniams įgyti ne tik daugiau ir gilesnių akademinių žinių, bet kartu ugdo ir jų socialinius gebėjimus.

Aida Norvilienė

2021-12-31