Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Pradinis ugdymas
(mokymasis bendradarbiaujant)

MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Mokymasis bendradarbiaujant – kokybiško ir mokinius įtraukiančio ugdymosi prielaida. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog skaitmeninės technologijos skatina individualizaciją, savarankišką mokinių darbą. Tačiau pradinių klasių mokytojų patirtis ir mokinių refleksijos rodo, kad galimybė bendradarbiauti prasmingai įgyvendinama mokantis su LearnLab ir Eduten skaitmeninėmis platformomis.

Mokytojai pažymi, kad didele dalimi bendradarbiauti įgalinančių užduočių organizavimą lemia nepakankamas kompiuterių visiems mokiniams skaičius. Išbandę darbą poromis pedagogai pripažino, kad jis kai kuriais atvejais netgi veiksmingesnis nei individualus darbas. Išskirtos tokios mokymo ir mokymosi bendradarbiaujant patirčių charakteristikos:

 • Mokiniai noriai atlieka užduotis poromis. Galimybė pasitarti, pasidalyti nuomonėmis ar atradimais mokinių yra apibūdinama kaip pamokos smagumas, įdomumas, linksmumas.
 • Mokiniai noriai kreipiasi pagalbos, patarimo į klasės draugus. Kai kurių mokytojų teigimu, netgi mieliau pagalbos prašo draugų nei mokytojo. Tas, kuris kreipiasi pagalbos, jaučiasi drąsiau prašydamas draugo patarimo. Tas, kuris pagalbą teikia, džiaugiasi galėdamas padėti, jaučiasi kompetentingas ir atsakingas.
 • Poroje atliekami darbai įdomesni, juose daugiau detalių, nes užduotis mokiniai atlieka tardamiesi, papildydami vienas kito pirmines idėjas.
 • Dirbdami poroje mokiniai patiria daugiau teigiamų emocijų, klasėje didesnis kūrybinis šurmulys, emocijų raiška (juokas, jaustukai ir ištiktukai, kūno atsipalaidavimas).

Mokytojai išmaniai sudaro bendradarbiaujančias poras. Dažnai jas sudaro skirtingų gebėjimų mokiniai. Kai kuriais atvejais stipresnieji pasisiūlo atlikti užduotis su mažiau pažengusiaisiais, prisiima atsakomybę ne tik už savo, bet ir už draugo mokymąsi.

Mokytojų mintys apie bendradarbiavimo pamokoje patirtį:

 • Mokiniai dirbo susikaupę, atsakingai. Stengėsi kuo geriau atlikti užduotis, tačiau nepamiršo savo poros draugo, stengėsi padėti vienas kitam perskaityti užduotis, aiškinosi, kaip jas atlikti.
 • Stebint pamokoje mokinius ir matant, kaip jie džiaugiasi dirbdami grupėse ir galėdami padėti vienas kitam, ir mokytojui yra džiugu.
 • Mokiniams svarbi draugų pagalba, todėl galimybė paprašyti pagalbos ar ją suteikti – galimybė ugdyti komunikavimo, pažinimo, socialinę kompetencijas.
 • Klasėje iškilus sunkumams, mokiniai geba diskutuoti tarpusavyje, padeda vieni kitiems suprasti ir įveikti užduotis.

Mokinių refleksijų analizė taip pat rodo, kad bendradarbiavimas yra svarbi įtraukaus ugdymosi prielaida. Didelė dalis mokinių, dalydamiesi pamokos įspūdžiais, minėjo bendradarbiavimo privalumus:

 • Spręsdamas užduotis lenktyniauju su draugu – man tai labai patinka.
 • Galiu pasitarti su draugu. Galime daryti kartu.
 • Man patiko, nes galima kurti kartu su draugu, kartu pasitariant.
 • Patiko dirbti su IdeaLab kartu su draugu, patiko paieška, kur įrašai, ko ieškai, ir tau bet kokį paveikslėlį išmeta.
 • Labiausiai patinka spręsti poroje, nes pasidaro truputį lengviau.
 • Labiau patinka spręsti poroje, nes galiu pasitarti su draugu, kai ko nors nemoku.

Mokinių refleksija po bendradarbiavimo užduoties atlikimo Eduten platformoje
(4 kl., matematikos pamoka)

Tiek naudojant Eduten, tiek ir LearnLab platformą, užduotys, atliekamos poroje ar grupėje, mokinių labiau mėgstamos. Mokytojų teigimu, mokymasis bendradarbiaujant padeda spręsti ir kitas su mokymu, mokymusi, bendravimu, ugdymo proceso organizavimu susijusias problemas: pagalbos mažiau pažengusiesiems, lyderystės ir mentoriavimo gebėjimų ugdymosi, santykių tarp mokinių ir mokytojo kūrimo, mokinių įsitraukimo ir mokymosi motyvacijos stiprinimo.

Rūta Girdzijauskienė

2021-12-31