Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Pradinis ugdymas
(įtraukusis ugdymas ir mokinių įsitraukimas)

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS IR MOKINIŲ ĮSITRAUKIMAS. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Įsitraukimas į mokymąsi nėra įgimta savybė. Ji išryškėja mokymosi proceso metu sąveikaujant tarp mokinių, mokytojo ir edukacinės aplinkos. Daugelis skaitmeninių mokymosi priemonių sukurta siekiant skatinti ilgalaikį mokinių įsitraukimą į užduočių atlikimą, giluminį ir konceptualųjį mokymąsi. Kokiose situacijose pasireiškia mokinių įsitraukimas? Kas ir kodėl aktyvina mokinius? Kaip pavyksta pamokose išvengti nuobodulio, mieguistumo, atsiribojimo? Pradinių klasių mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su dviem skaitmeninėmis programomis Eduten ir LearnLab.

Vaikų pažinimas ir užduočių atlikimo būdų įvairovė

Kiekvienoje klasėje mokosi skirtingų gebėjimų, patirties, interesų vaikai. Skaitmeninės programos sudaro sąlygas ne tik pažinti bei suprasti skirtybes, bet ir organizuoti ugdymo procesą pagal vaikų gebėjimus, sudaryti sąlygas mokytis atsižvelgiant į jų interesus, mokymosi stilių, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę ir galėtų geriausiai atskleisti savo pomėgius bei interesus.

Mokytoja dalijasi patirtimi apie knygos kūrimą LearnLab programoje:

Vaikai skirtingi – vieniems svarbiau vizualinė, kitiems tekstinė informacija. Vienas berniukas mėgsta paveikslėlius, tai jam buvo aktualu kuo daugiau iliustruoti knygą. Kitas berniukas, kuris domisi lego, kūrė knygelę apie tai, kaip naudoti lego kaladėles. Vaikas kūrė knygelę dialogo principu, t. y. knygelėje kalbasi du vaikai. Tokiu būdu knygelės autorius ne tik pasakoja istoriją, bet ir atskleidžia antrosios klasės mokiniui „nepriklausančius“ gebėjimus – užrašyti dialogą.

Knygos kūrimas antrojoje klasėje LearnLab programa

Tuo tarpu toje pačioje klasėje besimokanti mokinė nusprendė, kad istoriją pasakos vaizdais, nenaudodama teksto. Knyga gausiai iliustruota, nuotraukos parinktos pagal temą. Pasak mokytojos, išėjo labai jautri vaizdų istorija. Abiem atvejais užduotis ta pati, tačiau tema pasirinkta vaikų ir papasakota skirtingais būdais.

Eduten programa suteikia daug galimybių pamatyti vaikų gebėjimus, atliktų užduočių skaičių, sprendimui skirtą laiką. Mokytojas mato, kiek laiko kiekvienas mokinys užduotis sprendė pamokoje, o kiek namuose, kokias užduotis pasirinko – sunkesnes ar lengvesnes. Atsižvelgiant į tai, planuojamas ugdymo procesas. Mokytoja pasakoja:

Yra mokinių, kurie klasėje užduotis atlieka labai greitai. Tuo tarpu kiti jas atlieka lėčiau. Ką tokiu atveju daryti? Užduočių skaičių ir sudėtingumo laipsnį galime nustatyti. Jei turime mokinių, kuriems kyla sunkumų, užduotis galime pritaikyti mokiniui. Yra klasėje keli mokymosi sunkumų turintys mokiniai, kuriems pritaikau užduotis. Vaikas išsprendžia užduotis savo galimybių ribose ir pelno sidabro, bronzos apdovanojimus. Greta sėdintis mokinys yra labiau išmanantis matematiką. Jam nustatytas panašus skaičius užduočių, tik sudėtingesnių. Tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi, galima paskirti daugiau parengiamųjų užduočių. Tuo tarpu stipresniems mokiniams galima parinkti jų gebėjimus atitinkančias užduotis. Taip išlaikomas visų noras ir motyvacija.

Eduten programos užduočių nustatymo pamokoje įrankis

Paveiksle pateikti bendrieji pamokos nustatymai, tačiau galima parinkti užduotis pagal kiekvieno mokinio gebėjimus:

Tiems vaikams, kurie mokosi pagal specialią programą, galima sumažinti užduočių, t. y. nustatyti, kiek jam reikia išspręsti, norint gauti bronzos, sidabro, aukso apdovanojimą. Taigi kiekvienas mokinys gali patirti sėkmę, o mokytojas per trumpesnį laiką paskirsto užduotis nei sprendžiant pratybų sąsiuviniuose.

Mokinių įsitraukimas

Mokytojų pateikti mokinių įsitraukimą liudijantys pavyzdžiai rodo, kokios skirtingos, mokytojų nuomone, gali būti įsitraukimo priežastys. Štai keletas jų:

  1. Žaidybiškumas, kai užduotys aiškios, spalvingos, susietos su gyvenimiškomis situacijomis, pateiktos sudėtingėjančia seka.

Užduotys žaidybinės, interaktyvios. Gražūs paveikslai, aiškus grafinis vaizdavimas, galimybė įterpti nuotraukas ar simbolius – visa tai pasiekiama programos kūrėjų dėka, atliekant vos kelis veiksmus. Vaizdžiai ir greitai gaunamas rezultatas aktyvina mokinius.

  1. Kūrybinis darbų pobūdis (dirbant su LearnLab), kai vaikams reikia ne mechaniškai atlikti užduotis, o patiems galvoti, kurti, įsivaizduoti.

Tai yra kūrybinis darbas, kuriame kiekvienas vaikas gali parodyti tai, kas jam yra įdomu, kokias žinias ar vaizdus jis nori panaudoti. Knygą kursime dar tik kitą pamoką, bet jau šiandien jie yra sugalvoję, ką ir kaip kurs.

  1. Iššūkio reikalaujančios užduotys, kai pateikiamos nuorodos orientuoja sudėtingesnių, neįprastų sprendimų link.

Dėmesį atkreipia, intriguoja nuorodos į sąvokas – sunku, programavimas, dėlionė. Ir jie labai motyvuoti atlikti sunkias, programavimo užduotis.

  1. Užduočių aiškumas, gebėjimų atitiktis

Programa sukonstruota taip, kad vaikai patys supranta, kaip atlikti veiksmus… Mano vaidmuo buvo konsultanto, patarėjo.

Yra skaitančių, yra neskaitančių. Berniukas, kuris turi skaitymo problemų, išsprendęs teksto neturinčias užduotis gavo auksą. Negalėjo patikėti, kad jis gavo apdovanojimą. Mama dėkoja, vaikas laimingas.

Mokytojai džiaugiasi, kad dirbant su skaitmeninėmis programomis jie tampa mokytojais patarėjais, konsultantais. Kaip teigia viena iš kūrybinių dirbtuvių dalyvių, pamokoje aš vaikštau po klasę ir teikiu patarimus, jei reikia, padedu rasti sprendimą. Pamokoje tylu, atmosfera darbinga. Kitaip tariant, mokiniai įsitraukę į jų gebėjimus, mokymosi stilių ir interesus atitinkantį mokymąsi.

Rūta Girdzijauskienė

2021-12-31