Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Pradinis ugdymas
(Giluminis / visuminis mokymasis)

GILUMINIS IR VISUMINIS MOKYMASIS. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Giluminis ir visuminis ugdymas – šiuolaikinio ugdymo mokslininkų ir praktikų dėmesio centre. Kaip pasiekti, kad mokydamiesi mokiniai ne tik įsimintų informaciją, bet ir ją suprastų, sietų su jau turima, atrastų ryšius tarp konceptų, reiškinių, objektų ar jų dalių? Koks turėtų būti ugdymo pobūdis, kad mokiniai įsitrauktų į aktyvią pažintinę, emocinių išgyvenimų kupiną, turiningą, kūrybišką veiklą? Kaip organizuoti ugdymą, kad mokinių intelektinės galios, vaizduotė, kūno patirtys taptų mokymąsi sinergizuojančiais veiksniais. Kaip prie to galėtų prisidėti dirbtiniu intelektu paremtos ir mokymosi analitiką integruojančios skaitmeninės platformos? Pradinių klasių mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su dviem skaitmeninėmis platformomis Eduten ir LearnLab.

Skaitmeninių technologijų interaktyvumas – giluminio ir visuminio mokymosi pagrindas

Skaitmeninės platformos teikia daug galimybių mokiniams spalvingai, vaizdingai, interaktyviai pateikti medžiagą. Eduten platformoje užduotys animuotos, situacijos gyvenimiškos ir vaikams atpažįstamos. Tai skatina mokinių susidomėjimą, stiprina įsitraukimą. Todėl matematikos pasaulis tampa ne juodai baltų skaičių karalyste, o gyvenimiškas, spalvingas, vaikams suprantamas. Mokytoja dalijasi patirtimi apie užduočių sprendimą Eduten platformoje:

Iš pažiūros atrodo, kad vaikai žaidžia. Kompiuterių ekranuose paveikslėliai, spalvos. O ir emocijos klasėje girdisi – wow, yes. Tačiau aš žinau, tiksliau, savo kompiuteryje matau, kad jie sprendžia rimtus matematinius uždavinius. Matau, kiek ir ko išsprendė kiekvienas mokinys. Tobula, kai mokosi žaisdami arba žaidžia mokydamiesi.

Interaktyvumą rodo ir varžybinis užduočių pobūdis, kai už tam tikrą atliktų užduočių skaičių pelnoma trofėjų. Mokinius tai motyvuoja, intensyvina jų darbą, didina atliekamų užduočių skaičių. Pasak mokytojos, trofėjai mokinių labai laukiami, ypač deimantai. Trofėjais džiaugiasi, lyginasi su klasės draugais. Aš kreipiu dėmesį į tai, kada mokiniai greičiau pasiekia trofėjus, ką sekasi atlikti geriau, o ką – sunkiau. Todėl ir laimėjimų skaičius mokantis auga.

2 kl. mokinių trofėjų dinamika

Paveiksle matome, kaip per du mėnesius išaugo laimėtų trofėjų skaičius. Taip pat mokytoja pažymi: mokinių skaičiavimo tikslumas auga, mokymuisi skiramas laikas – taip pat, daugiau taškų surenkama per minutę. Užduotis mokiniai atlieka neraginami, tiesiog jų įsitraukimas yra gilus. Užduočių atlikimo tempo, išspręstų uždavinių skaičiaus, skaičiavimo tikslumo padidėjimas rodo, kad mokiniai supranta mokomąją medžiagą, užduočių atlikimas nekelia problemų.

LearnLab platformoje taip pat esama interaktyvių įrankių, su kurių pagalba gilinamas žinojimas, žaidybinis užduočių pobūdis padeda žinių įtvirtinimą paversti smagia veikla.

Interaktyvi 2 kl. matematikos užduotis LearnLab platformoje

Supratimą stiprina ne tik užduočių atlikimas, bet ir galimybė pamatyti bendraklasių rezultatus, palyginti savo atsakymo variantą su klasės draugų sprendimu. Pasak mokytojos, neaišku, kas mokiniams teikia daugiau džiaugsmo – patiems išspręsti užduotį ar pamatyti klasės sprendimų debesį. Bent jau emocinių reakcijų antruoju atveju yra daugiau.

Giluminį mokymąsi skatinantys skaitmeninių platformų įrankiai

LearnLab platformos įrankiai teikia daug galimybių skatinti giluminį mokymąsi. Aptarsime du iš jų.

StoryLab įrankis skirtas pasakojimams, knygoms kurti. Pasak mokytojų, knygos kūrimas gali būti žaidimas, tačiau taip pat ir veiksmingas mokymosi įrankis. Priklauso nuo to, kokią užduotį mokytojai pateikia. Mokytoja paragino ketvirtosios klasės mokinius kurti knygą „Vaizdingi veiksmažodžiai“ arba „Vaizdingi posakiai“.

4 kl. mokinio knygos „Vaizdingi veiksmažodžiai“ puslapiai

Šiame pavyzdyje matyti ne tik vaizdingai pateikta informacija, bet ir su valgymu susijusių veiksmažodžių atranka, teksto sąsajos su mokinio gyvenamąja aplinka, taikliai parinkti paveikslėliai, geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. Vienoje užduotyje galima įvertinti įvairius mokinio gebėjimus, kurie pasitelkiami atskleidžiant pamokos temą. Perspektyvų įvairovė, skirtingų gebėjimų įtraukimas, tematinio vientisumo išlaikymas, sąsajos su mokinio patirtimi – visa tai yra giluminio mokymosi požymiai.

LearnLab platformos IdeaLab įrankis skirtas minčių žemėlapiams kurti. Tam reikia išmanyti sąvokas, konceptus, terminus, gebėti juos klasifikuoti, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Kurdami minčių žemėlapius, mokiniai mokosi klasifikuoti, sisteminti turimą informaciją, atskirti esminę informaciją nuo papildomos, parinkti spalvas ir formas, iliustruoti, vaizdžiai pristatyti turimą idėją.

1 kl. mokinės minčių žemėlapis „Paukščiai“

Jau pirmosios klasės mokiniai geba sisteminti ir klasifikuoti informaciją, vaizdžiai ją pateikti, iliustruoti nuotraukomis ar paveikslėliais. Pateiktame pavyzdyje pirmasis mokinio bandymas sukurti minčių žemėlapį. Vyresni mokiniai geba ne tik išplėtoti idėją, bet ir užduotį atlikti kūrybiškai, išradingai, tuo atskleisdami temos supratimą, turimų žinių kiekį ir įvairiapusiškumą, ryšių tarp objektų bei reiškinių įžvalgą. Svarbu paskatinti mokinius kurti prasmingus, jų patirtį ir veiklos stilių atskleidžiančius, temos supratimo gylį parodančius darbus.

Rūta Girdzijauskienė

2021-12-30