Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Kalbinis ugdymas
(mokymasis bendradarbiaujant)

MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT. KALBŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Mokymasis bendradarbiaujant leidžia vienu metu siekti įvairių ugdymo tikslų ir turi keleriopą naudą:

  • pasiekiama geresnių mokymosi rezultatų, nes mokiniai, kartu kalbėdamiesi, tardamiesi, aiškindamiesi mokymosi medžiagą, ne tik ją geriau įsimena, bet ir daug geriau supranta;
  • sistemingai lavinami mokinių bendradarbiavimo gebėjimai;
  • mokymasis bendradarbiaujant keičia mokinių nuostatas mokymosi atžvilgiu, kadangi jie dažniau patiria mokymosi sėkmę, geriau pažįsta save ir kitus, išmoksta kartu spręsti problemas;
  • mokymosi bendradarbiaujant strategija padeda mokytojams prisiderinti prie individualių mokinių skirtumų, jų nelaikant problema, o galimybe.

Skaitmeninės technologijos atveria naujas mokymosi bendradarbiaujant galimybes, kai galima kartu mokytis būnant skirtingose erdvėse, naudojant įvairias komunikavimo technologijas ir virtualias mokymosi aplinkas. Projekte dalyvavę lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai dirbo su LearnLab platforma, kurioje yra sukurta galimybė mokiniams kartu atlikti kūrybinius darbus – minčių žemėlapius arba knygas. Mokiniai, prisijungę prie savo asmeninės paskyros, gali susiburti į grupę ir kartu atlikti bendrą užduotį.

Mokytojai, taikantys mokymosi bendradarbiaujant strategiją, planuodami pamoką išsikelia akademinius tikslus, orientuotus į mokomojo dalyko turinį ir bendradarbiavimo gebėjimų plėtojimo tikslus.

Mokinių bendradarbiavimas kuriant minčių žemėlapį (5 kl., anglų kalbos pamoka)

Mokinius bendradarbiauti skatina interaktyvi užduotis, kurią atlikti gali tik kartu su kitais, bendras jų darbo vertinimas, skirtingų mokinių gebėjimų „įdarbinimas“ ir tarpusavio pagalba. Pateikiame mokytojos pristatytą bendradarbiavimo atvejį lietuvių kalbos pamokoje.

Mokinių bendradarbiavimas poroje, kuriant Jūratės ir Kastyčio dialogą (6 kl., lietuvių kalbos pamoka)

Mokydamiesi bendradarbiaujant mokiniai išgyvena teigiamas emocijas, kūrybiškumo džiaugsmą, kartu sprendžia kylančias technines darbo platformoje problemas.

Mokinių bendradarbiavimas kuriant fantastinį pasakojimą, kurio veikėjai yra pačių mokinių nulipdyti herojai (6 kl., lietuvių kalbos pamoka)

Pasak mokytojos, mokiniams dirbant porose, pavyko atlikti užduotį pagal sutartus kriterijus. Mokiniai reflektuodami džiaugėsi, kad dirbdami kartu sukūrė rišlų pasakojimą, kurį sudėjo į StoryLab knygelę ir iliustravo savo nulipdytų herojų nuotraukomis. Dirbdami jie patyrė daug teigiamų emocijų, galėjo pažaisti su savo nulipdytais veikėjais, papildė vienas kitą idėjomis ir skirtingais gebėjimais, didžiavosi darbo rezultatu. Mokiniai kartu įveikė pačioje platformoje kilusias technines problemas, patys, be mokytojos pagalbos, rado sprendimą.

Kalbų mokytojai pabrėžė, kad mokymosi bendradarbiaujant užduotys LearnLab platformoje „įdarbino“ mokinių kalbinius gebėjimus (konsultuojantis dėl užduoties tikslo, sąvokų vartojimo, žodžių rašybos), vizualųjį mąstymą (kuriant minčių žemėlapius ir knygeles), tarpasmeninius gebėjimus (teikiant tarpusavio pagalbą), kūrybiškumą. Kartu mokytojai pažymėjo, kad laiko trūkumas pamokų metu, įvairūs techniniai trikdžiai kliudo mokytojams dažniau taikyti mokymosi bendradarbiaujant strategiją. Šios kliūtys gali būti įveiktos sistemingai ir kryptingai naudojant LearnLab platformą ugdymo procese.

Eglė Pranckūnienė

2021-12-30