Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Kalbinis ugdymas
(asmeninė pažanga ir personalizuotas mokymas(is))

ASMENINĖ PAŽANGA IR PERSONALIZUOTAS MOKYMASIS. KALBŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Kiekvienas mokinys yra skirtingas, unikalus, turintis savitą mokymosi stilių ir tempą. Asmeninė mokymosi pažanga atskleidžia individualų mokinio mokymosi lygį pagal bendrosiose programose numatytus reikalavimus. Individualus mokymosi lygis priklauso nuo mokinio mokymosi starto, asmeninių raidos galimybių ir mokymosi tempo. Kad būtų skatinama asmeninė mokymosi pažanga, reikia vykdyti personalizuotą mokymąsi, kai mokinys yra skatinamas aktyviai įsitraukti į mokymąsi, atsižvelgiant į jo įgūdžius, poreikius ir galimybes. Mokytojui, kuris dažniausiai dirba su mokinių klase arba grupe, tenka sudėtingas uždavinys, kaip rasti pusiausvyrą tarp klasės ar grupės mokymo ir suasmeninto mokymosi, tarp individualaus mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant, tarp akademinių rezultatų ir bendrųjų kompetencijų ugdymo bei jų vertinimo. Čia mokytojui padeda skaitmeninės technologijos, kurios taupo mokytojo laiką bei padeda skirti laiko ir dėmesio kiekvienam mokiniui:

  • suasmeninant mokymosi tikslus;
  • nustatant, kokios reikia mokymosi pagalbos;
  • užkertant kelią tarpusavio konkuravimui;
  • siejant mokymosi turinį su asmeniniais mokymosi ypatumais;
  • realiu laiku suteikiant grįžtamąjį ryšį.

Suasmeninti mokymosi tikslai. Projekte dalyvavę lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai pamokose naudojosi LearnLab platforma. Platformos kūrėjai pabrėžia, kad mokymasis šioje aplinkoje įgalina kiekvieną mokinį kalbėti savo autentišku balsu, įsitraukti į aktyvų, kūrybišką, prasmingą mokymąsi, kur vertinama individuali kiekvieno mokinio pažanga. Pasitelkus minėtas teorijas yra sudarytas klausimynas mokiniams, leidžiantis kiekvienam mokiniui susikurti savo profilį – nusistatyti savo mokymosi stilių, interesus, pomėgius, o mokytojai skatinami į tai atsižvelgti planuojant pamokas.

Dviejų mokinių profiliai

Mokiniai, pildydami klausimyną, susipažįsta su kiekviena mokymosi ypatybe, išsiaiškina, kodėl reikia ją plėtoti, kaip tai pasireiškia. Pavyzdžiui, kalbinis mokymosi stilius yra susijęs su žodžių pomėgiu, „domėjimusi žodžių vartojimo būdais, <…> mėgstate skaityti, rašyti, žaisti su žodžiais…“.

Mokymosi analitikos pavyzdys pagal skirtingas mokymosi ypatybes (lietuvių kalbos pamoka)

Pasitelkę dirbtinį intelektą, mokiniai gauna patarimų, kaip stiprinti silpniau išreikštą mokymosi ypatybę. Mokytoja, remdamasi šiais patarimais, mokiniams skiria užduotis, kurias atlikdami jie išreiškia savo mintis raštu ir žodžiu, gausina žodyną, diskutuoja.

LearnLab platformoje pateikti siūlymai mokiniams

Asmeninės pažangos skatinimas grįžtamuoju ryšiu. Integruotą pamokų ciklą vedę mokytojai pabrėžė, kad, dirbdami LearnLab platformoje, mokiniai galėjo stebėti savo asmeninę pažangą, kadangi net keli mokytojai jiems teikė individualų grįžtamąjį ryšį, komentuodami jų darbą, taip leisdami tobulėti ir nesustoti mokymosi procese.

Neskatinama konkuruoti. Kalbų mokytojai pabrėžė, kad, mokydamiesi LearnLab platformoje, mokiniai neskatinami tarpusavyje konkuruoti, kadangi mokiniams yra sudaromos galimybės anonimiškai įrašyti savo atsakymus į atvirus klausimus, pasitelkti savo kūrybiškumą ir skirtingus talentus bei gebėjimus, kuriant minčių žemėlapius, istorijas.

Mokinių individualumą atskleidžiantys darbai su StoryLab įrankiu LearnLab platformoje

Apibendrinant mokytojų patirtis galima teigti, kad LearnLab platforma suteikia įvairių galimybių mokinių suasmenintam mokymuisi ir asmeninės pažangos skatinimui. Tam reikia skirti daugiau laiko pamokų metu, kad mokiniai galėtų labiau atskleisti asmenines ir bendrąsias kompetencijas pagal savo mokymosi stilių ir tempą. Taip pat turi glaudžiau bendradarbiauti mokytojai, siekdami kad prasmingai atsiskleistų mokinių talentai, pomėgiai ir sritys, kuriose jiems reikia pagalbos.

Eglė Pranckūnienė

2021-12-31