Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Kalbinis ugdymas
(įtraukusis ugdymas ir mokinių įsitraukimas)

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS IR MOKINIŲ ĮSITRAUKIMAS. KALBŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Kalbinis ugdymas mokykloje apima gimtosios kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokymąsi. Mokantis kalbų ir literatūros, ypač svarbus kultūrinio tapatumo, unikalumo aspektas, todėl kalbų mokytojai siekia atsižvelgti į kiekvieno mokinio gabumus, pajėgumą, domėjimąsi, mokymosi stilių, ekonominius ir sociokultūrinius ypatumus ar tautinį tapatumą (Girdzijauskienė, Sakadolskienė, 2018). Kalbinis ugdymas sudaro daugybę galimybių mokiniams įsitraukti į mokymąsi emociškai, išreikšti savo susidomėjimą ir jausmus skaitant literatūros kūrinius, užduoti įvairiausių klausimų, įsitraukti į diskusijas, pateikti įžvalgų ir komentarų. Be to, kalbinis ugdymas apima ir savarankišką mokinių kūrybą rašant originalius tekstus, kuriant ne tik rašytines istorijas, bet ir kitomis medijomis. Projekte dalyvavę lietuvių kalbos ir literatūros, anglų bei vokiečių kalbų mokytojai savo pamokose naudojo LearnLab platformą, kuri atveria mokytojams plačias mokinių įtraukties ir įsitraukimo galimybes. Platformoje siūlomi įrankiai padeda:

  • Geriau pažinti mokinių stipriąsias puses ir gebėjimus, atsižvelgti į jų poreikius bei interesus, nustatyti, kur jiems reikia pagalbos (Mokinio profilio sukūrimas įrankiu „Mano mokymasis“).
  • Bendrauti su bendraamžiais, įgyti socialinių gebėjimų, kartu atlikti kūrybinius darbus (Storylab, Idealab, Colab).
  • Reguliariai teikti mokiniams grįžtamąjį ryšį, o atlikus užduotį – pagyrimus ir apdovanojimus, taip pat gauti grįžtamąjį ryšį iš mokinių, kaip jiems sekėsi pamokoje (Storylab, Idealab, Colab).
  • Įgalinti mokinius pasirinkti jiems tinkamas mokymosi strategijas ir priemones, pabrėžiant jų vaidmenį mokantis ir skatinant mokinių emocinį bei pažintinį įsitraukimą (Storylab, Idealab, Colab, Mylab).

Mokinių pažinimas. LearnLab įrankis „Mano mokymasis“ suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įsivertinti savo stipriąsias ir silpnesnes puses, atskleisti interesus bei mokymosi stilius, o mokytojams padeda geriau pažinti kiekvieną mokinį, parinkti jam tinkamas užduotis ir mokymo stilių.

LearnLab įrankiu „Mano mokymasis“ atliktas klasės profilio nustatymas

Mokinių bendradarbiavimas. Mokymasis bendradarbiaujant yra itin tinkama įtraukties strategija, skatinanti kartu mokytis skirtingas patirtis turintiems mokiniams. Tai juos suvienija, moko teikti tarpusavio pagalbą, siekti bendrų tikslų, įsiklausyti vieniems į kitus.

Bendradarbiavimu grįstų užduočių atlikimas (8 kl. lietuvių kalbos pamoka)

Grįžtamojo ryšio teikimas. LearnLab platforma suteikia įvairių galimybių grįžtamajam ryšiui teikti. Mokytojai gali realiu laiku reaguoti į mokinių komentarus apie mokymąsi pamokoje arba jų atliktą darbą, iš karto suteikti pagalbą, jeigu jos reikia.

Mokytojų grįžtamojo ryšio pavyzdžiai

Įgalinimas pasirinkti ir emocinis įsitraukimas. Darbas LearnLab platformoje suteikia galimybę mokiniams pasirinkti įvairias raiškos priemones, atskleidžiančias jų individualų stilių. Mokytojų skiriamos užduotys skatina mokinius atrasti emocinį santykį su užduoties turiniu.

   

Mokinių skatinimo atskleisti asmeninį santykį su gimtuoju miestu užduoties pavyzdys

Apibendrinant tiktų anglų kalbos mokytojos pasidalijimas patirtimi:

Kalbėdami apie įtraukųjį ugdymą ir mokinių įsitraukimą, pastebėjome, kai kaskart didėjo mokinių aktyvumas pamokose. Taip pat keitėsi mokytojų vaidmenys ir mokinių dalyvavimo pamokoje struktūros. Kiekvienas mokinys sprendė užduotis jam tinkamu būdu, komentavo bendraklasių atsakymus, siekė suprasti vieni kitus. Aktyvus mokinių dalyvavimas CoLab pamokose padėjo greičiau supažindinti su sudėtingesnėmis koncepcijomis, tokiomis kaip istorinė miesto perspektyva, miesto raida ir pan.

Eglė Pranckūnienė

2021-12-31