Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS IR MOKINIŲ ĮSITRAUKIMAS

KALBŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Kalbinis ugdymas mokykloje apima gimtosios kalbos bei literatūros ir užsienio kalbų mokymąsi. Mokantis kalbų ir literatūros, ypač svarbus yra kultūrinio tapatumo, unikalumo aspektas, todėl kalbų mokytojai siekia atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo „ gabumus, pajėgumus, domėjimąsi, mokymosi stilius, ekonominius bei sociokultūrinius ypatumus ar tautinius tapatumus“ (Girdzijauskienė, Sakadolskienė, 2018).  Kalbinis ugdymas sudaro daugybę galimybių mokiniams įsitraukti į mokymąsi emociškai, išreiškiant savo susidomėjimą ir jausmus skaitant literatūros kūrinius, užduoti įvairiausių klausimų, įsitraukti į diskusijas, pateikti įžvalgų ir komentarų.  Be to, kalbinis ugdymas apima ir savarankišką mokinių kūrybą rašant originalius tekstus, kuriant istorijas ne tik teksto, bet ir kitų medijų pagalba. DIMA.LT projekte dalyvavę lietuvių kalbos bei literatūros, anglų ir vokiečių kalbų  mokytojai savo pamokose naudojo Learn Lab platformą, kuri atveria mokytojams plačias mokinių  įtraukties ir įsitraukimo galimybes.  Platformoje siūlomi įrankiai padeda:
Geriau pažinti mokinių stipriąsias puses ir gebėjimus, atsižvelgti į besimokančiųjų poreikius bei interesus, nustatyti, kur jiems reikia pagalbos (Mokinio profilio sukūrimas „Mano mokymasis“ įrankiu) 

Bendrauti su bendraamžiais, įgyti socialinių gebėjimų, kartu atlikti kūrybinius darbus (Storylab, Idealab, Colab; 

Reguliariai teikti mokiniams grįžtamąjį ryšį, o atlikus užduotį pagyrimus ir apdovanojimus, taip pat gauti grįžtamąjį ryšį iš mokinių, kaip jiems sekėsi pamokoje (Storylab, Idealab, Colab);

Įgalinti mokinius pasirinkti jiems tinkamas mokymosi strategijas ir priemones, pabrėžiant aktyvų jų vaidmenį mokantis ir skatinant jų emocinį bei pažintinį įsitraukimą. ( Storylab, Idealab, Colab, Mylab).

Mokinių pažinimas. Learn Lab įrankis “Mano mokymasis” suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įsivertinti savo stipriąsias bei silpnesnes puses, atskleisti interesus bei mokymosi stilius, o mokytojams tai padeda geriau pažinti kiekvieną mokinį, parinkti jai ar jam tinkamesnes užduotis bei mokymo stilių. 1 pav. Mokytojai buvo paprašyti pasiūlyti mokiniams įsivertinti Learn lab įrankiu „Mano mokymasis“, po to sudaryti klasės profilį. Paveikslėlyje pateikiamas mokytojos atliktas klasės profilio apibendrinimas bei numatomos mokymo strategijos.  

Mokinių bendradarbiavimas. Mokymasis bendradarbiaujant yra itin tinkama įtraukties strategija, skatinanti kartu mokytis skirtingas patirtis turintiems mokiniams. Tai juos suvienija, moko teikti tarpusavio pagalbą, siekti bendrų tikslų,  įsiklausyti vieniems į kitus.

2 pav. Pamokos, kurioje buvo skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, pavyzdys

Grįžtamojo ryšio teikimas.  Learn Lab  platforma suteikia įvairių galimybių grįžtamajam ryšiui teikti.  Mokytojai gali realiu laiku reaguoti į mokinių komentarus apie mokymąsi pamokoje arba jų atliktą darbą, iš karto suteikti pagalbą, jeigu jos reikia.

3 pav. Pateikiami du skirtingi grįžtamojo ryšio pavyzdžiai: mokinių teiginiai apie išmokimą pamokoje, į kuriuos mokytojas gali iš karto sureaguoti; mokytojos pateikiamas grįžtamasis ryšys mokiniui atlikus užduotį


Įgalinimas pasirinkti ir emocinis įsitraukimas.  Darbas Learn Lab platformoje suteikia galimybę mokiniams pasirinkti įvairiausias raiškos priemones, atskleidžiančias jų individualų stilių bei požiūrį. Mokytojų skiriamos užduotys skatina mokinius atrasti emocinį santykį su užduoties turiniu. 
4 pav. Pavyzdys iš pamokos, kurioje mokiniai buvo skatinami atskleisti savo kūrybiškumą ir individualų požiūrį bei parodyti savo asmeninį santykį su gimtuoju miestu

Kalbant apie įtraukųjį ugdymą ir mokinių įsitraukimą, pastebėjome, kai kaskart didėjo mokinių aktyvumas pamokose. Taip pat keitėsi mokytojų vaidmenys ir mokinių dalyvavimo pamokoje struktūros. Kiekvienas mokinys sprendė užduotis jam tinkamu būdu, komentavo kitų klasiokų atsakymus, siekė suprasti vieni kitus. Aktyvus mokinių dalyvavimas CoLab pamokose padėjo greičiau supažindinti su sudėtingesnėmis koncepcijomis, kaip miesto istorinė perspektyva, miesto raida ir pan.“ (Anglų klb. Mokytoja).

Parengė Eglė Pranckūnienė

2021-12-31