Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS IR MOKINIŲ ĮSITRAUKIMAS

SOCIALINIO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS.

Mokant socialinio ugdymo dalykų (geografijos, istorijos, etikos ir tikybos) mokinių įsitraukimas leidžia suteikia galimybes mokomąjį dalyką padaryti įdomesniu, patrauklesniu, kai vaikui įdomu, jis ir pats nori sužinoti daugiau, gilintis, ieškoti naujos informacijos. Įsitraukimas į mokymąsi yra kuriamas mokymosi proceso metu esant sąveikai tarp mokinių, mokytojo ir edukacinės aplinkos. Dauguma skaitmeninių mokymosi priemonių sukurtos siekiant skatinti ilgalaikį mokinių įsitraukimą į užduočių atlikimą, gilų ir konceptualų mokymąsi. Kokiose situacijose pasireiškia mokinių įsitraukimas? Kas ir kodėl aktyvina mokinius? Kaip pavyksta pamokose išvengti nuobodulio, mieguistumo, atsiribojimo? Socialinio ugdymo dalykų (geografijos, istorijos, etikos ir tikybos) mokytojai dalinasi patirtimi, sukaupta dirbant skaitmenine programa LearnLab.

Mokinių pažinimas ir užduočių atlikimo būdų įvairovė

Kiekvienoje klasėje mokosi skirtingų gebėjimų, patirties, interesų vaikai. Skaitmeninės programos sudaro sąlygas ne tik pažinti bei suprasti skirtybes, bet ir organizuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, sudaryti sąlygas mokytis atsižvelgiant į jų interesus, mokymosi stilių. Mokytojų nuomone LeanLab programa:

Atskleidė mokinių esminį poreikį mokytis jiems priimtina forma, pasirinkti mokymosi stilių, tempą. Pamokose mokiniai noriai dirbo, nes galėjo naudotis „viskuo” – nes dažniausiai pamokose neleidžiama naudotis IT. Naudojimasis IT pamokoje, mokinius atpalaiduoja ir sukuria palankią mokymosi aplinką. Pamokose nebelieka laiko elgtis netinkamai, nes kiekvienas yra atsakingas už save ir rezultatas matomas čia ir dabar. Tai leidžia koreguoti atsakymus ir pamokos eigą. Leidžia atlikti užduotis pasirenkant sau priimtinus įrankius, metodus, pateiktis: knygų kūrimas, Colab pateikčių rengimas, sąvokų žemėlapiai. Praplečia mokinių galimybes kūrybiškai pristatyti atliktus darbus, naudojant įvairius skaitmeninius metodus.

Mokinių darbų pavyzdžiai LearnLab platformoje (istorijos, geografijos pamokose)

   

Mokinių įsitraukimas

Mokytojų pateikti mokinių įsitraukimą liudijantys pavyzdžiai rodo, kokios skirtingos, mokytojų nuomone, gali būti įsitraukimo priežastys. Štai keletas jų, kai naudojama Learnlab plaforma:

  1. Galimybė aktyviai įsitraukti į užduoties atlikimą. Kuo aktyviau mokiniai įsitraukia į veiklą, tuo labiau ji jiems patinka. Dabartiniams vaikams motyvacija – labai svarbi ir reikalinga. O ypač ji reikalinga skirtingų mokymosi gebėjimų ir poreikių turintiems mokiniams. Jei nėra motyvacijos – nėra ir gerų pasiekimų. Todėl technologijos tai – viena iš išeičių.
  2. Galimybė gauti laimėjimus. Mokiniams labai svarbu būti įvertintais, o tai padaryti įvairiais būdais leidžia LearnLab platformos įrankiai. Galima sukurti įvairių paskatinimų. Skaitmeninių platformų taikymas pamokose padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų ir padaryti mokymąsi patrauklų 11 – 12 metų paaugliams, nes yra naudojamos įvairios programos ir nebėra vadovėlių skaitymo ir tai reikalauja mokinių aktyvaus įsitraukimo, aktyvumo, atsakomybės pateikiant gautus rezultatus.
  3. Kūrybinis darbų pobūdis, kai vaikams reikia ne mechaniškai atlikti užduotis, o patiems galvoti, kurti, įsivaizduoti.  

Technologijos suteikia galimybes mokomąjį dalyką padaryti įdomesniu, patrauklesniu, kai vaikui įdomu, jis ir pats nori sužinoti daugiau, gilintis, ieškoti naujos informacijos. 

  1. Iššūkio reikalaujančios užduotys, kai pateikiamos nuorodos orientuoja link sudėtingesnių, neįprastų sprendimų.

Visi esame skirtingi, tad skiriasi ir mūsų mokymosi poreikiai bei polinkiai. Noriai mokomės ne tik to, kas mums puikiai sekasi, bet su malonumu pasineriame ir į tai, ką galėtume vadinti iššūkiais. Siekiant, kad besimokantysis imtųsi iššūkio, būtina viena sąlyga – veikla privalo būti patraukli savo turiniu, naudojama platforma tokia ir yra.

  1. Užduočių aiškumas, atitikimas gebėjimams

Žemesnių gabumų vaikai nesijaučia atskirti ir dažnai nustebina darbo rezultatais. Atsiskleidžia vaikų gabumai. Visos atliktos užduotys yra prieinamos ir matomos vienoje vietoje. Mokytoja(as) platformos pagalba užduotis individualizuoja pagal poreikius ir numato skirtingus vertinimo kriterijus, tai leidžia vertinti ne pagal vienodus standartus, o atsižvelgiant individualiai. Mokinys rečiau patiria nesėkmes, akcentuojama pažanga, o ne klaidos.

Mokytojai džiaugiasi, kad dirbant su skaitmenine platforma jie tapo mokytojais patarėjais, konsultantais. Kaip teigia viena iš kūrybinių dirbtuvių dalyvių: mokiniai labai įsitraukia į pamoką; nereikia priminti, kad reikia dirbti; mielai padeda vienas kitam; maksimaliai išnaudojamas pamokos laikas, kai dirba patys vaikai. Taigi mokymasis projektuojamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, mokymosi stilių ir interesus.

Aida Norvilienė

2021-12-31