Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projektas „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“

Galimybės mokykloms

MOKYMOSI ANALITIKOS IR DIRBTINIO INTELEKTO TAIKYMO GEROSIOS PRAKTIKOS

Mokymosi analitikos ir dirbtinio intelekto sprendimai padeda optimizuoti mokymo krūvį ir personalizuoti mokymą

Mokymosi analitikos ir dirbtinio intelekto sprendimai gali padėti įvertinti mokinio stiprybes ir silpnybes dalykinėje srityje ir suteikti rekomendacijų

Daugelyje skaitmeninių platformų taikančių mokymosi analitiką ir dirbtinį intelektą grįžtamasis ryšys apie užduotis, procesą mokiniui, mokytojui, mokyklos vadovui suteikiami labai greitai, tai padeda gerinti ugdymą

Taikant mokymosi analitikos ir dirbtinio intelekto sprendimus labai svarbu užtikrinti asmens duomenų saugą ir periodiškai nuasmeninti duomenis, nuolat keisti slaptažodžius, taikyti sudėtingesnius autentifikavimo būdus.

Skirkite daugiau laiko personalizuotam ugdymui naudodami pažangias technologijas

1
Planavimas

Virtualių mokymo aplinkų ir skaitmeninių mokymo priemonių atranka

2
Giluminio mokymosi strategijos

Pasirinkite sistemingą ir vientisą prieigą modeliuojant vaikų mokėjimo mokytis giluminio ugdymo(si) procesą.

3
Mokymo krūvio optimizavimas

Naudodami pažangius technologinius sprendimus optimizuokite mokinių mokymosi krūvį

4
Tyrimas

Bendradarbiaudami su mokslininkais naudokite pažangias duomenų analizės technologijas

5
Aptarkite rezultatus su kolegomis

Bendradarbiaudami su kolegomis gerinkite visos mokyklos ugdymo procesą

Mokymosi analitika man padėjo pagerinti mokinių mokymosi motyvaciją klasėje.

Mokytoja

Mokslininkų pagalba analizuojame mokymosi analitiką ir priimame geriausius sprendimus mūsų mokyklai.

Mokytojas

Mokymosi analitika padeda pritaikyti ugdymą konkrečiam mokiniui.

Mokytoja
Testimonial Featured Image Testimonial Featured Image Testimonial Featured Image